Natuurbescherming & Tuinreservaat

Wat groeit, bloeit en vliegt daar? Wij onderschrijven een groene bedrijfsfilosofie:  geen vee-industrie, maar kleinschalig, diervriendelijk en milieusparend werken is voor ons van het grootste belang.   We proberen zo veel mogelijk met de natuur samen te werken en doen dus niet aan chemische bestrijding van onkruid, plagen of ziekten.  Onkruid wordt zoveel mogelijk met de hand verwijderd of afgemaaid en dat is heel veel werk. Vandaar dat het erf er in de zomer wel heel groen uitziet, maar al dat groen neemt ook CO2 op, zodoende helpen we het milieu een handje en verminderen we onze “carbon footprint”. Daarnaast doen we  aan habitatverbetering voor insekten die nu, een jaar na onze komst, al meer  op ons erf voorkomen. Er zijn nestkasten geplaatst voor vogels en vijverbakken ingegraven voor de kikkertjes die zo graag in onze kelder overwinteren.  Door het aanplanten van veel struiken en knotwilgen zijn er al veel meer vogels in de tuinen te vinden, die ook meehelpen met het bestrijden van luizen en rupsen die mijn geliefde rozen belagen. De knotwilgen hebben nog een belangrijke functie, nl. als geitenvoer in de winter. Het gras in de wei is dan van  slechte kwaliteit, dus de geiten krijgen dan de twijgen en takken van de knotwilgen. Goed voor ze, geiten zijn van nature geen grazers zoals schapen en koeien maar juist takkeneters, en ze zijn er dol op. Het fijnere twijghout dat de geiten overlaten wordt versnipperd en dient als onderlaag in de stallen, wat stro uitspaart. Het grovere hout houdt ons warm in de winter, dat wordt opgestookt in ons houtkacheltje. Om een buffer te vormen tussen ons erf en weilanden en het omliggende akkerland (waar een bende gif wordt gespoten) komt er een voedselbos voor de natuur met naald- en loofbomen, struiken die bloemen en bessen of noten zullen produceren en allemaal zullen zorgen voor een veel groener bedrijf. Het eerste seizoen was niet makkelijk: grote droogte, toen bendes regen waardoor ze tot de stammetjes in water stonden en nu, mei 2020, weer grote droogte. We geven ze met emmertjes water, best een gedoe, maar hopelijk slaan de meeste aan. Over de lariksen maak ik me zorgen…

Hieronder weer terug naar Zuidermeer.

Inmiddels is de tweede fase van het graafwerk afgerond. Het is een enorme bende, maar de meeste klei en modder zijn in de bestaande windhaag geduwd, zodat de bongerd enigszins begaanbaar is.  In het najaar zullen we de klei, die dan hopelijk wat verweerd is, verder kunnen verwerken.  Er wordt  onder meer krabbescheer aangepoot in de poel voor de groene glazenmaker, een grote libellensoort waarvan de larven  deze plant nodig hebben om zich tot volwassen libel te kunnen verpoppen. Daarnaast verwachten we ook kikkers, padden en salamanders in de poel te zullen vinden. Ook die hebben enorm te lijden van verkeer en landbouwgif en de teloorgang van hun leefgebieden door almaar oprukkende woningbouw. Bij de grote zwemvijver voor de watervogels  is ook de ijsvogelwand  grotendeels klaar. Nu maar wachten op de bewoners. We gaan bekijken of er ook nog een tweede ijsvogelnest in de steile wand van de poel kan worden gemaakt. Nee, dat blijkt niet haalbaar want de poel komt na veel regen (en die hebben we tegenwoordig steeds vaker) zo hoog te staan dat een broedhol onder water komt. Dat is niet de bedoeling. Ook  zijn om de weides inheemse struiken aangeplant, zodat het geheel er wat natuurlijker uitziet tussen alle monocultuur van de moderne landbouw. Door de aanplant van deze struiken zullen vogels in de winter veel meer te eten hebben van de diverse bessen, terwijl ze tevens nestgelegenheid en bescherming zullen bieden aan o.a. hazen en egels.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit project zijn een aantal bedrijven of instanties onmisbaar geweest, dus die willen wij bij deze bedanken voor hun hulp en/of advies, te weten  de stichting Landschap Noord-Holland, de Provincie Noord-Holland, Hoveniersbedrijf Nico Hoogewerf te Zuidermeer en Loonbedrijf Danenberg uit Heerhogowaard. Allen bedankt! Inmiddels is de poel beplant met krabbescheer voor de groene glazenmaker,  kikkerbeet en zuurstofplanten. Veel salamandertjes hebben de poel al gevonden. De poel heeft meteen zijn vuurproef gehad: bijna 3 maanden droogte hebben de waterstand wel ernstig doen dalen, maar de poel is niet drooggevallen. Er groeit ook watergentiaan, zwanenbloem en waterkers, die ik niet gepoot heb, maar misschien door wilde eenden is meegenomen?  Eind maart 2013 is het tweede onderdeel van ons Natuurproject afgerond: het achterstallig onderhoud aan de windsingel is klaar. Het slechte weer was soms hinderlijk, maar we hebben toch gewoon doorgebuffeld en kwamen ieder weekend een stukje verder. Nu zijn alle bomen geknot, struiken teruggezet en hebben we zodoende ook veel schuilgelegenheid gemaakt voor vogels en kleine zoogdieren. We hebben een paar sleedoorns ongemoeid gelaten omdat het broedseizoen eraan komt en er oude nesten in deze struiken zaten, en omdat de vroege bloei (alhoewel: het is nu april en hij bloeit nog niet door de aanhoudende vorst) belangrijk is voor insekten. Nadat Vroege Vogels en Groei en Bloei aandacht hadden geschonken aan de “verstening” van de Nederlandse tuintjes en hoe dramatisch dat is voor de natuur hebben wij ons erf direct aangemeld als Tuinreservaat omdat we, zonder er iets voor te doen, aan alle criteria voldeden. Dat was makkelijk! U kunt ons dus ook vinden op de site van Vroege Vogels, Tuinreservaten, onder De Swaluwhof in Zuidermeer.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.