Natuurbescherming & Tuinreservaat

Wat groeit, bloeit en vliegt daar?

Wij onderschrijven een groene bedrijfsfilosofie:  geen vee-industrie, maar kleinschalig, diervriendelijk en milieusparend werken is voor ons van het grootste belang.   We proberen zo veel mogelijk met de natuur samen te werken en doen dus niet aan chemische bestrijding van onkruid, plagen of ziekten.  Onkruid wordt zoveel mogelijk met de hand verwijderd of afgemaaid en dat is heel veel werk. Vandaar dat het erf er in de zomer wel heel groen uitziet, maar al dat groen neemt ook CO2 op, zodoende helpen we het milieu een handje en verminderen we onze “carbon footprint”. Daarnaast doen we  aan habitatverbetering voor insekten die nu, een jaar na onze komst, al meer  op ons erf voorkomen. Er zijn nestkasten geplaatst voor vogels en vijverbakken ingegraven voor de kikkertjes die zo graag in onze kelder overwinteren.  Door het aanplanten van veel struiken en knotwilgen zijn er al veel meer vogels in de tuinen te vinden, die ook meehelpen met het bestrijden van luizen en rupsen die mijn geliefde rozen belagen. De knotwilgen hebben nog een belangrijke functie, nl. als geitenvoer in de winter. Het gras in de wei is dan van  slechte kwaliteit, dus de geiten krijgen dan de twijgen en takken van de knotwilgen. Goed voor ze, geiten zijn van nature geen grazers zoals schapen en koeien maar juist takkeneters, en ze zijn er dol op. Het fijnere twijghout dat de geiten overlaten wordt versnipperd en dient als onderlaag in de stallen, wat stro uitspaart. Het grovere hout houdt ons warm in de winter, dat wordt opgestookt in ons houtkacheltje. Om een buffer te vormen tussen ons erf en weilanden en het omliggende akkerland (waar een bende gif wordt gespoten) komt er een voedselbos voor de natuur met naald- en loofbomen, struiken die bloemen en bessen of noten zullen produceren en allemaal zullen zorgen voor een veel groener bedrijf. Het eerste seizoen was niet makkelijk: grote droogte, toen bendes regen waardoor ze tot de stammetjes in water stonden en nu, mei 2020, weer grote droogte. We geven ze met emmertjes water, best een gedoe, maar hopelijk slaan de meeste aan. Over de lariksen maak ik me zorgen, maar met pappen en nathouden hebben ze het tot nu toe, oktober 2020, overleefd.

Voorjaar 2021 is ijskoud en kleddernat, de jonge aanplant doet het over het algemeen best redelijk. Wat een verschil met de kleigrond van Noord-Holland: de lemige zandgrond die in de afgelopen woestijnzomers zo droog was zorgde voor minimale groei van de bomen. Hopelijk dit jaar beter.

Iemand eet meikevers

Iemand eet meikevers

 

Kelder-kikkertjes

Kelder-kikkertjes

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat Vroege Vogels en Groei en Bloei aandacht hadden geschonken aan de “verstening” van de Nederlandse tuintjes en hoe dramatisch dat is voor de natuur hebben wij ons erf direct aangemeld als Tuinreservaat omdat we, zonder er iets voor te doen, aan alle criteria voldeden. Dat was makkelijk! U kunt ons dus ook vinden op de site van Vroege Vogels, Tuinreservaten, onder De Swaluwhof in Zuidbroek.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.