Natuurbescherming & Tuinreservaat

Wat groeit, bloeit en vliegt daar?

Wij onderschrijven een “groene” bedrijfsfilosofie:  geen vee-industrie, maar kleinschalig, diervriendelijk en milieusparend werken is voor ons van het grootste belang.   We proberen zo veel mogelijk met de natuur samen te werken en doen dus niet aan chemische bestrijding van onkruid, plagen of ziekten.  Onkruid wordt zoveel mogelijk met de hand verwijderd of afgemaaid en dat is heel veel werk. Vandaar dat het erf er in de zomer wel heel groen uitziet, maar al dat groen neemt ook CO2 op, zodoende helpen we het milieu een handje en verminderen we onze “carbon footprint”.

Daarnaast doen we  aan habitatverbetering voor bijv. de zeldzame rugstreeppad die veel op ons erf voorkomt. Er zijn nestkasten geplaatst voor vleermuizen,  de kerkuil en de steenuil. Er heeft al eens een paartje kerkuilen gebroed, maar jammer genoeg is dat broedsel mislukt. Het lijkt erop, dat het deze winter (2011-2012) wel is gelukt: ik vond muizenvelletjes onder de kerkuilenkast, en volgens het Vroege Vogels forum kan het zijn dat de erg jonge uiltjes de muizen als fijne hapklare stukjes, zonder nare velletjes, aangeboden krijgen door de ouders. Ook vond ik weer heel veel braakballen. Helaas nog geen (uilen-)activiteit in de steenuilenkast. Daar broeden in het voorjaar koolmezen in. Da’s ook gezellig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boerenzwaluwen hebben in de stal en in de kapschuur diverse nesten gemaakt. In april wachten we in spanning af tot ze eindelijk komen en in september nemen we met weemoed afscheid van ze, als ze weer naar Afrika vertrekken. Vaak hebben ze dan 2 nesten met jonkies grootgebracht.

Door het aanplanten van veel struiken en knotwilgen zijn er al veel meer vogels in de tuinen te vinden, die ook meehelpen met het bestrijden van insecten. De knotwilgen hebben nog een belangrijke functie, nl. als geitenvoer in de winter. Het gras in de wei is dan van  slechte kwaliteit, dus de geiten krijgen dan de twijgen en takken van de knotwilgen. Goed voor ze, geiten zijn van nature geen grazers zoals schapen en koeien maar juist takkeneters, en ze zijn er dol op. Het fijnere twijghout dat de geiten overlaten wordt versnipperd en dient als onderlaag in de stallen, wat stro uitspaart. Het grovere hout houdt ons warm in de winter, dat wordt opgestookt in ons houtkacheltje.

In het najaar van 2010 is het Natuurproject De Swaluwhof van start gegaan i.s.m. Landschap Noord-Holland en de Provincie. Er worden o.a. een paddenpoel aangelegd en struweelhagen rond de weilanden gepoot als schuilgelegenheid voor vogels, hazen en egels.  Inmiddels is het eerste graafwerk voor de poel gedaan, de oude vijver met bodembekleding en enorme bergen vette klei liggen op de kant en moeten nu in de struikranden verwerkt worden. Omdat er zoveel grond vrijkomt, wordt het graven van de poel in 2 keer gedaan, anders  is de hele boomgaard niet meer begaanbaar. De poel is ook van groot belang voor de zwaluwen, die van de modderige oever klei afsnoepen om hun nestjes te bouwen.  Helaas loopt het aantal zwaluwen terug, o.a. door de bollenteelt  die veel gevaarlijke insecticiden gebruikt die ook nog zeer persistent zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels is de tweede fase van het graafwerk afgerond. Het is een enorme bende, maar de meeste klei en modder zijn in de bestaande windhaag geduwd, zodat de bongerd enigszins begaanbaar is.  In het najaar zullen we de klei, die dan hopelijk wat verweerd is, verder kunnen verwerken.  Er wordt  onder meer krabbescheer aangepoot in de poel voor de groene glazenmaker, een grote libellensoort waarvan de larven  deze plant nodig hebben om zich tot volwassen libel te kunnen verpoppen. Daarnaast verwachten we ook kikkers, padden en salamanders in de poel te zullen vinden. Ook die hebben enorm te lijden van verkeer en landbouwgif en de teloorgang van hun leefgebieden door almaar oprukkende woningbouw.

Bij de grote zwemvijver voor de watervogels  is ook de ijsvogelwand  grotendeels klaar. Nu maar wachten op de bewoners. We gaan bekijken of er ook nog een tweede ijsvogelnest in de steile wand van de poel kan worden gemaakt. Nee, dat blijkt niet haalbaar want de poel komt na veel regen (en die hebben we tegenwoordig steeds vaker) zo hoog te staan dat een broedhol onder water komt. Dat is niet de bedoeling.

Ook  zijn om de weides inheemse struiken aangeplant, zodat het geheel er wat natuurlijker uitziet tussen alle monocultuur van de moderne landbouw. Door de aanplant van deze struiken zullen vogels in de winter veel meer te eten hebben van de diverse bessen, terwijl ze tevens nestgelegenheid en bescherming zullen bieden aan o.a. hazen en egels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor dit project zijn een aantal bedrijven of instanties onmisbaar geweest, dus die willen wij bij deze bedanken voor hun hulp en/of advies, te weten  de stichting Landschap Noord-Holland, de Provincie Noord-Holland, Hoveniersbedrijf Nico Hoogewerf te Zuidermeer en Loonbedrijf Danenberg uit Heerhogowaard. Allen bedankt!

Inmiddels is de poel beplant met krabbescheer voor de groene glazenmaker,  kikkerbeet en zuurstofplanten. Veel salamandertjes hebben de poel al gevonden. De poel heeft meteen zijn vuurproef gehad: bijna 3 maanden droogte hebben de waterstand wel ernstig doen dalen, maar de poel is niet drooggevallen. Er groeit ook watergentiaan, zwanenbloem en waterkers, die ik niet gepoot heb, maar misschien door wilde eenden is meegenomen? 

Eind maart 2013 is het tweede onderdeel van ons Natuurproject afgerond: het achterstallig onderhoud aan de windsingel is klaar. Het slechte weer was soms hinderlijk, maar we hebben toch gewoon doorgebuffeld en kwamen ieder weekend een stukje verder. Nu zijn alle bomen geknot, struiken teruggezet en hebben we zodoende ook veel schuilgelegenheid gemaakt voor vogels en kleine zoogdieren. We hebben een paar sleedoorns ongemoeid gelaten omdat het broedseizoen eraan komt en er oude nesten in deze struiken zaten, en omdat de vroege bloei (alhoewel: het is nu april en hij bloeit nog niet door de aanhoudende vorst) belangrijk is voor insekten.

Nadat Vroege Vogels en Groei en Bloei aandacht hadden geschonken aan de “verstening” van de Nederlandse tuintjes en hoe dramatisch dat is voor de natuur hebben wij ons erf direct aangemeld als Tuinreservaat omdat we, zonder er iets voor te doen, aan alle criteria voldeden. Dat was makkelijk! U kunt ons dus ook vinden op de site van Vroege Vogels, Tuinreservaten, onder De Swaluwhof in Zuidermeer.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.